master's thesis
Komunikacija s klijentima sa ciljem stvaranja prepoznatljivog brenda

Jovica Vuković (2017)
Polytechnic Pula - College of Applied Sciences