master's thesis
Komunikacija u timu i kreativnost djelatnika u kontekstu stvaranja nove vrijednosti

Bogdanka Krtinić (2014)
Polytechnic Pula - College of Applied Sciences