specijalistički diplomski stručni
Upravljanje procesom uređenja i održavanja javnih površina na primjeru 1.Maja d.o.o. Labin

Dorijano Bažon (2017)
Politehnika Pula - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti