specijalistički diplomski stručni
Poboljšanje komunikacije s ciljem smanjenja broja reklamacija na primjeru poduzeća Fusio d.o.o.

Marino Smilović (2017)
Politehnika Pula - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti