specijalistički diplomski stručni
Razvoj Pule kao destinacije kruzing turizma

Vili Rosanda (2017)
Politehnika Pula - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti