specijalistički diplomski stručni
Upravljanje odnosom sa kupcima na tržištu maslinovog ulja

William Negri (2017)
Politehnika Pula - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti