završni rad
Projekt uvođenja nove tehnologije voznog parka u poduzeću Pulapromet d.o.o.

Dalibor Cetina (2015)
Politehnika Pula - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti