specijalistički diplomski stručni
Konflikt kao dio interne komunikacije

Ivan Rabar (2015)
Politehnika Pula - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti