specijalistički diplomski stručni
Efikasnost intelektualnog kapitala u "Istarskom vodovodu" d.o.o. Buzet

Loredana Greblo (2015)
Politehnika Pula - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti