specijalistički diplomski stručni
Komunikacija u timu i kreativnost djelatnika u kontekstu stvaranja nove vrijednosti

Bogdanka Krtinić (2014)
Politehnika Pula - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti