specijalistički diplomski stručni
Komunikacija s klijentima sa ciljem stvaranja prepoznatljivog brenda

Jovica Vuković (2017)
Politehnika Pula - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti